NOG STEEDS TROTS op het schrijven van dit baanbrekende boek

Ergens is leiderschap vragen om problemen. Het vergt moed en kalmte om daar slim mee om te gaan. Dit  betekent op kritieke momenten vol de verantwoordelijkheid nemen. Geen water bij de wijn doen. Opstaan als anderen blijven zitten.  

In het Financieel Dagblad sprak ik over moed: “Leiders zijn geen angsthazen. Leidinggeven vraagt per definitie om moed. Angst gaat vaak over momenten. En die momenten doen zich vaker voor als een leider scherp vaart. Een leider die geen angst ervaart moet zich dus afvragen of hij wel scherp genoeg vaart…”

In 2017 genomineerd als managementboek van het jaar door zowel managementboek.nl als door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs. 

Een paar keer per jaar doe ik Unplugged sessies over moed. Vaak incompany. 

Moed begint met onder ogen zien van je lafheid. Niet makkelijk.

Leiders over dit cruciale boek 

Paul Polman, Imagine & voormalig CEO Unilever

“Naar ik hoop zal het nieuwe boek van Andor een positieve ontvangst ten deel vallen. Het verschijnt op een belangrijk moment, want moed is hard nodig in ons tijdsgewricht, alleen al om er voor te zorgen dat we duurzaam met de planeet Aarde omgaan. De gewenste transformatie is zeker niet alleen een opgave voor politici, maar vraagt om persoonlijke moed van ons allemaal. Doet u ook mee?”

Jan Marijnissen, oud-voorzitter SP

“Goed leiderschap vergt moed en wijsheid. In dit boek reikt Andor handvatten aan om gedurfd leiderschap te tonen.”

Jury Orde van Organisatiekundige en adviseurs

“Realiteit onder ogen zien en niet weglopen voor ongemak. Een boek dat elke lezer een reeks gewetensvragen stelt waarvoor ze nog lang en grondig kunnen nadenken”.

5 + 14 =

Binnenhaven 1
6709 PD Wageningen
andor@andorderooy.nl
31 6 50 66 18 69

Share This