Twitter, symbool van de dictatuur van het gevoel

Twitter, symbool van de dictatuur van het gevoel

“Met de democratisering van kennis is die zozeer aan inflatie onderhevig dat haar waarde bijkans nul is geworden”, schrijft de Nederlander Ilja Leonard Pfeijffer (1968), die romans, verhalen, gedichten, columns, essays, kritieken, theaterstukken en...