Moed is het vermogen om ondanks angst en spanning juist te handelen. U moet de moed er altijd in houden. U komt regelmatig in situaties terecht die om moed vragen. Denk aan het stevig aanspreken van een medewerker, een pijnlijk ontslag, een flinke investering, messcherpe onderhandelingen of weerwoord geven tijdens een vergadering als de rest zwijgt. Hoe toont u (meer) moed op kritieke momenten?

Moed is het vermogen om ondanks angst en spanning te doen wat noodzakelijk is. Te vaak ontbreekt leidinggevenden de moed om te doen wat ze moeten doen als het spannend wordt. Ze missen daardoor de kans om verschil te maken op kritieke momenten. Ongewenste situaties blijven daardoor in stand en verergeren op den duur, met alle gevolgen van dien.

Dit artikel schetst vier pijlers van moed en geeft handvatten om op kritieke momenten sterker in uw schoenen te staan:

  • Wees realistisch, vooral op kritieke momenten.
  • Maak van angst geen taboe.
  • Weet waar u voor staat.
  • Gebruik uw gezond verstand.

Lees het hele artikel uit MT RENDEMENT.