Ben apetrots op het schrijven van dit baanbrekende boek. En blij dat het nog steeds goed gelezen wordt. Dit is wat anderen er over zeggen:

Paul Polman, CEO Unilever
Naar ik hoop zal het nieuwe boek van Andor een positieve ontvangst ten deel vallen. Het verschijnt op een belangrijk moment, want moed is hard nodig in ons tijdsgewricht, alleen al om er voor te zorgen dat we duurzaam met de planeet Aarde omgaan. De gewenste transformatie is zeker niet alleen een opgave voor politici, maar vraagt om persoonlijke moed van ons allemaal. Doet u ook mee?”  

Jan Marijnissen, oud-voorzitter SP
“Goed leiderschap vergt moed en wijsheid. In dit boek reikt Andor handvatten aan om gedurfd leiderschap te tonen.”

Jury Orde van Organisatiekundige en adviseurs, Ooa “Realiteit onder ogen zien en niet weglopen voor ongemak. Een boek dat elke lezer een reeks gewetensvragen stelt waarover ze nog lang en grondig kunnen nadenken”

Boek Moed Over gedurfd leiderschap - klik voor recensies
Bestellen

Genomineerd

Door Managementboek.nl en de Orde voor Organisatiedeskundigen- en Adviseurs genomineerd als managementboek 2016
Bestellen